facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

7 maja 2015 roku od godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, która stanie się okazją do zaprezentowania fragmentów prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych oraz wymiany myśli. Organizowana już po raz trzeci sesja skierowana jest do magistrantów obcokrajowców oraz do studentów polskich, którzy piszą prace dyplomowe poświęcone aspektom, na które spojrzeć można z wielu perspektyw, szczególnie zaś tych o charakterze kontrastywnym oraz komparatystycznym.

Wśród poruszanych kwestii znajdą się między innymi zagadnienia dotyczące sytuacji
Polaków w Meksyku w XIX wieku, systemów medialnych w Polsce i w Rosji, a
także strategii tłumaczeniowych na przykładzie twórczości Katarzyny Grocholi.

Zgłoszenia (zawierające tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt) należy przesyłać pocztą elektroniczną do 30 kwietnia na adres: konferencja.magistrantow2015@gmail.com lub szkola@us.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz na facebooku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Organizatorami III Międzynarodowej Konferencji Magistrantów są: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz studenci magistranci międzynarodowych studiów polskich ze specjalności doradztwo kulturowe.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.