facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 16 do 18 września 2013 r. w Katowicach odbędzie się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ciągu trzech dni zaplanowano kilkanaście sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań towarzyskich, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania jest współpraca i kooperacja firm sektora MSP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W uroczystej inauguracji Kongresu udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Kongres stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, samorządów gospodarczych i terytorialnych, przedstawicieli polskiego rządu, gości zagranicznych oraz najważniejszych postaci świata biznesu, nauki i polityki. Dyskusje dotyczyć będą m.in. regulacji  obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym zasad udzielania pomocy publicznej. Poruszona zostanie również tematyka przedsiębiorczości kobiet.

Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Wydarzeniem towarzyszącym będą Targi Produktów i Usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.kongresmsp.eu/pl.

Program wydarzenia
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.