facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Dni Arteterapii i Muzykoterapii

Litera "A" odnosząca się do słowa "Arteterapia"

Po raz trzeci trzy katowickie szkoły wyższe – Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we współpracy z Miejskim Domem Kultury „Koszutka”, Biblioteką Śląską oraz Centrum Ekspresji Dziecięcej organizują III Dni Arteterapii i Muzykoterapii. Cykl spotkań rozpocznie się 1 marca 2019 roku w Bibliotece Śląskiej spektaklem teatralnym „Paź Królowej”, którego opiekunem artystycznym jest prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzeniami towarzyszącymi III Dniom Arteterapii i Muzykoterapii będą warsztaty, wykłady, liczne dyskusje i przedstawienia teatralne.

Arteterapia to kierunek studiów prowadzony przez katowickie szkoły wyższe, studenci kształcą się jednocześnie na trzech uczelniach: Uniwersytecie Śląskim, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych. Spotkanie organizowane przez te uczelnie ma przybliżyć uczestnikom między innymi możliwości i perspektywy, jakie otwierają się przed osobami, które chcą uzyskać wielokierunkową wiedzę z zakresu terapii oraz wykształcenie artystyczne w perspektywie wizualnej i muzycznej.

Program wydarzenia (pdf, 150 kB) 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.