facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego „Ewolucja prawa”

19 września 2013 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego pt. „Ewolucja prawa”. Seminarium będzie okazją do podjęcia rozważań m.in. na temat przeobrażeń prawa i systemu biurokratycznego w Polsce, a także do przedstawienia prac badawczych z zakresu prawa.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Program
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.