facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe „Oblicza męskości”

Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego Instytutu Języka Angielskiego organizuje drugą edycję Sosnowieckich Spotkań Międzywydziałowych, które będą odbywać się od 17 do 18 grudnia 2014 r. w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5). Wydarzenie ma na celu zbliżenie przedstawicieli różnych dziedzin badających te same zjawiska z różnych perspektyw, a także stworzenie forum wymiany poglądów przedstawicieli śląskiego środowiska akademickiego. Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum są oblicza męskości.

Przedmiotem debaty będą następujące zagadnienia:

 • społeczne odmiany języka,
 • rejestry językowe,
 • pojęcie męskości w znaczeniu potocznym,
 • pojęcie męskości w znaczeniu obowiązującym w różnych dyscyplinach nauki,
 • komunikację międzykulturową i interkulturową,
 • wzory zachowań wynikające z różnic tożsamości płciowej,
 • autoprezentację,
 • stereotypy płci,
 • społeczną recepcję męskości,
 • męskość jako wartość pozytywną/negatywną,
 • męskość w literaturze,
 • męskość poprzez wieki.


W programie zaplanowano m.in. wystąpienia prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal z Instytutu Psychologii oraz prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz z Instytutu Socjologii.

Sympozjum adresowane jest przede wszystkim do teoretyków i badaczy z różnych dziedzin nauki, takich jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, psychologia, socjologia, studia nad komunikacją i filozofia. W seminarium mogą wziąć udział również osoby zajmujące się studiami nad męskością.

Abstrakt, nie więcej niż 300 słów (wyłączając bibliografię), należy przesyłać jako dokument Word na adres e-mail: ewa.jakubowska@us.edu.pl do 15 października 2014 r. W treści powinny znaleźć się: nazwisko autora/nazwiska autorów, nazwa instytutu, wydziału i uczelni, adres e-mail oraz tytuł referatu. Autorzy zostaną zawiadomieni o przyjęciu referatu drogą elektroniczną do 15 listopada 2014.

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji składającej się z wybranych artykułów.

Szczegółowe informacje dostepne są na stronie: www.ija.us.edu.pl.

Program

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.