facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Śląskie Seminarium Aerozolowe

7 czerwca 2013 r. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie uczestników II Śląskiego Seminarium Aerozolowego. Konferencja, która rozpocznie się o godz. 9.30 w sali 205, zgromadzi badaczy  zanieczyszczeń atmosferycznych z uczelni i instytutów naukowych z województwa śląskiego i Krakowa.

Nadrzędnym celem seminarium jest integracja śląskich uczonych reprezentujących różne dyscypliny naukowe a zajmujących się problemami związanymi z aerozolami nieorganicznymi i biologicznymi począwszy od ich genezy po wpływ na zdrowie ludzi. Aerozole atmosferyczne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu klimatu i znacząco, najczęściej negatywnie oddziaływują na zdrowie ludzi, zwłaszcza na obszarach uprzemysłowionych i silnie zurbanizowanych.  Spotkanie, oprócz prezentacji wyników badań, ma służyć wskazaniu działań ograniczających emisję zanieczyszczeń  atmosferycznych.

W seminarium udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konferencję organizuje Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ oraz Katedra Klimatologii UŚ, a także Katedra Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej.

Program seminarium

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.