facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Śląski Kongres Oświaty

24 i 25 listopada 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego trwać będzie II Śląski Kongres Oświaty. Wydarzenie doczekało się kolejnej edycji po ubiegłorocznym sukcesie. II Śląski Kongres Oświaty jest wspólnym przedsięwzięciem wojewody śląskiego dr. Piotra Litwy, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera.

II Śląski Kongres Oświaty pod hasłem „Otwarta szkoła” jest dedykowany dyrektorom oraz wicedyrektorom przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycielom, pedagogom i psychologom. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość udziału w licznych panelach dyskusyjnych, debacie oksfordzkiej „Edukacja przez zachwyt”, seminariach poświęconych m.in. roli cyberprzestrzeni we współczesnej szkole, a także w warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej.

Otwarcie Kongresu będzie transmitowane online.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej: www.slaskikongresoswiaty.us.edu.pl.O wydarzeniu napisali również:

„Dziennik Zachodni” - „Katowice: w poniedziałek startuje II Śląski Kongres Oświaty” (20.11.2014)

„radio.pl” - „II Śląski Kongres Oświaty” (24.11.2014).

„Dziennik Zachodni” - „II Śląski Kongres Oświaty w Katowicach rozpoczęty” (24.11.2014)

„Dziennik Zachodni” - „Śląski Kongres Oświaty. Nauczyciele: szkoły potrzebują więcej swobody” (24.11.2014)

„Dziennik Zachodni” - „Kuratorium oświaty podpisało z uniwersytetem "Pakt dla Kształcenia"” (25.11.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.