facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II seminarium z cyklu „Kształcenie i preorientacja zawodowa w cyklu życia”

W dniach 19-20 listopada 2009 r. w godz. 13.00-17.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (sala Rady Wydziału, ul. Grażyńskiego 53, Katowice) odbędzie się II seminarium z cyklu „Kształcenie i preorientacja zawodowa w cyklu życia”. Tematyka seminarium dotyczyć będzie kompetencji społecznych.

Plan seminarium:

• 13.00-13.40 przywitanie gości oraz prezentacja koncepcji określonej w projekcie „Diaprezamus” - Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. Zbigniew Spendel

• 13.40-14.10 przerwa, poczęstunek dla gości

• 14.10-14.50 wystąpienie zaproszonego eksperta, pytania, dyskusja

• 14.50-15.30 wystąpienie zaproszonego eksperta, pytania, dyskusja

• 15.45-16.00 przerwa kawowa

• 16.00-16.40 wystąpienie zaproszonego eksperta, pytania, dyskusja

• 16.40-17.00 podsumowanie seminarium, przedstawienie dalszych planów działań

 

W ramach seminarium jako eksperci zaproszeni zostali:

  • 19 listopada 2009 r.: 

 - dr J.P. Lendzion, Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Zarządzania: „Problematyka kompetencji społecznych i ich istotność w środowisku pracy”

- dr A. Stankiewicz- Mróż, Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Zarządzania: „Wymagania współczesnego rynku pracy”

- dr M. Janowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Psychologii Ogólnej: „Umiejętności emocjonalne jako kompetencje zawodowe”

  • 20 listopada 2009 r.:

- Ilona Porwoł, GWSH, Hotel Halny w Cieszynie, sieć Orbis S.A.: „Oczekiwania wobec kompetencji kadra w perspektywie nowoczesnej gospodarki przyszłości”

- Joanna Cisek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna: „Skuteczne metody rozwoju kompetencji społecznych”

- dr Barbara Smorczewska, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego: „Kompetencje społeczne młodych osób na progu ich aktywności zawodowej”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.