facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II seminarium otwarte z cyklu „Kontr-interpretacje”

3 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się II seminarium otwarte z cyklu „Kontr-interpretacje”. Tematem spotkania, które poprowadzi prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, będzie „Interpretacja bez znaczenia – konsekwencje polityczne”.

Organizatorami seminarium są Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Lista proponowanych tekstów oraz szczegółowe informacje na temat projektu „Kontr-interpretacje” znajdują się na profilu wydarzenia: https://www.facebook.com/pages/Kontr-interpretacje.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.