facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II posiedzenie Klubu Nowej Gospodarki

21 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w Krakowie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu Klubu Nowej Gospodarki.

Członkami Klubu Nowej Gospodarki są przedstawiciele administracji, praktyki gospodarczej, twórczych środowisk naukowych z Małopolski i Śląska. Zadaniem Klubu jest budowanie partnerskiej współpracy, inicjowanie i podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju Polski Południowej.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.