facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II ogólnouczelniane seminarium nt. Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

II ogólnouczelniane seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się 19 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Seminarium adresowane jest do wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych problematyką jakości kształcenia, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację dydaktyki i członków Wydziałowych i Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia. W spotkaniu, które otworzy i poprowadzi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, udział wezmą pełnomocnicy rektora – prof. UŚ dr hab. Aldona Skudrzyk, pełnomocnik ds. systemu bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji oraz dr hab. Alfred Czogała, pełnomocnik ds. jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim.

Przewidywany program seminarium:

  1. Biuro Karier – informacja o prowadzonych badaniach absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
  2. Biuro Współpracy z Gospodarką – informacja o możliwościach wsparcia dla WZJK i KZZJK przy nawiązywaniu współpracy z otoczeniem w zakresie opiniowania programów kształcenia oraz innych form współdziałania z gospodarką.
  3. Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów – informacja o dostosowaniu systemu USOS do potrzeb wynikających z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji.
  4. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim – dyskusja nad projektowanymi procedurami Wydziałowych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia.

Organizatorzy przewidują możliwość zadawania pytań oraz dyskusji odnośnie każdego z punktów programu.

Z przyczyn organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o zgłoszenie udziału w Biurze ds. Jakości Kształcenia (przemyslaw.grzonka@us.edu.pl), do 16 listopada 2012 r. Drogą elektroniczną można przesyłać także propozycje spraw do poruszenia w ramach przewidywanego porządku obrad i podczas dyskusji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.