facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

KDJiLP UŚ

29 i 30 marca 2011 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Seminarium będzie okazją do podzielenia się wynikami badań nad stanem wiedzy w tej dziedzinie.

Problematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • specyfika pracy z uczniem zdolnym (formy, metody pracy, rozwiązana dydaktyczne),
  • specyfika pracy z uczniem z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi (formy, metody pracy, rozwiązana dydaktyczne),
  • diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (techniki badawcze, rezultaty badań, konkluzje dydaktyczne),
  • prognozowanie zmian w kształceniu (zwłaszcza językowym) dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organizatorem międzynarodowego seminarium jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ oraz Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”.

Studenci, doktoranci, nauczyciele oraz młodsi pracownicy naukowi zainteresowani uczestnictwem w sesjach referatowych powinni przesłać zgłoszenia na adres e-mail: konferencja.bakalarz@wp.pl do 28 lutego 2011 roku.

Komitet organizacyjny II Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

  • sekretarze: mgr Marta Kubarek, Dominika Kot, Kamila Kuros, Małgorzata Marcinkowska;
  • organizator: mgr Anna Guzy, opiekun Polonistycznego KN „Bakałarz”;
     
  • Komitet Naukowy: prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, prof. UŚ dr hab. Aldona Skudrzyk, prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dr Joanna Górecka, dr Katarzyna Węsierska, mgr Teresa Wawrzyczek.

Więcej o konferencji Zaproszenie.

Program .

Szczegóły na stronie internetowej: konferencja-bakalarz.pl.tl

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.