facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Zwierzę / język / emocje”

21 i 22 września 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt”. Tytuł tegorocznej edycji brzmi „Zwierzę / język / emocje”.

Konferencja będzie poświęcona omówieniu dwóch aspektów tematu, tj. na poziomie treści, problematyki i przedmiotu studiów nad zwierzętami oraz na poziomie ujęcia teoretycznego i metodologicznego (jakiej metodologii / idiolektu potrzebuje ta nowa dyscyplina?). Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać między innymi nad tym, jak pisać o zwierzętach, zwłaszcza o zwierzęcej śmierci i cierpieniu. Wśród proponowanych zagadnień znajdują się:

 • biokomunikacja (międzygatunkowa, wewnątrzgatunkowa),
 • zoosemiotyka / biosemiotyka / ekosemiotyka,
 • „język(i)” zwierząt,
 • wyrażanie emocji w świecie zwierząt i na płaszczyźnie człowiek – zwierzę,
 • porozumienie między- i wewnątrzgatunkowe na poziomie emocjonalnym/ uczuciowym,
 • języki i emocje zwierząt w nauce, literaturze, filmie, sztuce itd.,
 • jak poszczególne dziedziny sztuki i kultury wyrażają „język(i)” zwierząt?,
 • jakie emocje zwierzęta budzą w ludziach? Jakie emocje w zwierzętach budzą ludzie?,
 • języki i emocje zwierząt, o których mowa w dziełach sztuki,
 • sztuka wobec podmiotowości zwierząt,
 • zwierzę w dyskursie publicznym / politycznym / kulturowym / publicystycznym,
 • język gatunk(ow)izmu / szowinizmu gatunkowego.


Konferencja adresowana jest do literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, etologów, psychologów, weterynarzy, biologów.

Zgłoszenia (zawierające abstrakt o objętości 1/3 strony) należy przesłać do 15 czerwca 2015 r. na adres: konferencja.zje@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Sesja odbywać się będzie w języku polskim i rosyjskim.

Organizatorami wydarzenia są Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura działające przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.

Zaproszenie

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.