facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Logopedyczne Dni na Uniwersytecie Śląskim

Zapraszamy do udziału w II Logopedycznych Dniach UŚ organizowanych pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego przez Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, Katedrę Edukacji Muzycznej i Arteterapii, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Základní Škola Havířov-Město.

6 marca 2010 r. (sobota) na Wydziale Filologicznym w Katowicach rozpoczynają się II Logopedyczne Dni na Uniwersytecie Śląskim. Termin wydarzenia jest nieprzypadkowy, w tym dniu bowiem obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. 6 marca (sobota) w godzinach od 12.00 do 14.30, Pracownicy, ich Rodziny oraz Studenci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli zasięgnąć porady logopedów i poddać się bezpłatnej diagnozie. Konsultacje logopedyczne - prowadzone przez członków Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i koordynatorów Zespołów Doskonalenia Logopedów - odbywać się będą na Wydziale Filologicznym w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1) oraz w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku (ul. Rudzka 13a) w godz. 12 - 14.30.

Tego dnia odbędą się również logopedyczne warsztaty dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, które dotyczyć będą między innymi: rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, możliwości diagnozy i terapii zaburzeń poznawczych współistniejących z deficytami językowymi u pacjentów neurologicznych, metod rozwijania mowy i języka Karli Svobodowej, modelowania percepcyjnego i ćwiczeń systematyzujących normy sensoryczne, wczesnej nauki czytania w opóźnionym rozwoju mowy, istotnych aspektów w prawidłowej emisji głosu dla zdrowia i komfortu pracy.

Na 7 i 12 marca 2010 r. została zaplanowana II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna z udziałem wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy. Dwuczęściowe seminarium poświęcone będzie teoretycznym oraz pragmatycznym aspektom współczesnej logopedii.

Dni Logopedyczne swoje uroczyste zakończenie będą miały 12 marca 2010 r., kiedy to organizatorzy zaplanowali dla wszystkich zainteresowanych ”strawę dla ducha i dla ciała". Uroczyste otwarcie konferencji nastąpi w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej (ul. Krasińskiego 27). W trakcie trwania obrad odbędzie się uroczysty koncert „F. Chopin - inspiracje". Ostatni panel konferencji będzie miał miejsce na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Obchody dni logopedycznych na Uniwersytecie Śląskim są okazją do uczestnictwa w licznych warsztatach, między innymi 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, Panie będą poznawać tajniki pracy głosem tak, by mówić bez zmęczenia. Zapraszamy do udziału w II Logopedycznych Dniach UŚ.

Kontakt z Organizatorem: dr Olga Przybyla, tel. 880 470 975, e-mail: olga180@wp.pl

 

Szczegółowy harmonogram obchodów II Logopedycznych Dni UŚ.

Informacja dotycząca konsultacji logopedycznych odbywających się w ramach II Logopedycznych Dni UŚ.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.