facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Interdyscyplinarna Konferencja „Cywilizacja pieniądza”

Uniwersytet Śląski oraz spółka akademicka UŚ Wiseplace sp. z o.o. organizują II Interdyscyplinarną Konferencję pt. „Cywilizacja pieniądza”. Obrady prowadzone będą za pośrednictwem platformy internetowej: www.konferencjewinternecie.pl od 1 do 5 lutego 2016 r.

„Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna,  że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – wartość pieniądza. Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji społecznych kontaktów oraz relacji.

Idea konferencji sprowadza się do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wpływu i znaczenia pieniądza we współczesnym świecie. Organizatorzy pragną stworzyć przestrzeń do prezentacji teoretycznych, empirycznych, a także metodologicznych osiągnięć w zakresie ekonomizacji cywilizacji i szczególnie mocno wyeksponować możliwość kooperacji świata nauki ze światem gospodarki oraz kwestię krzewienia istoty badań naukowych w zakresie ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w przestrzeń praktycznych działań i rozwiązań.

Szeroki zakres tematyczny ma umożliwić uczestnikom reprezentującym odmienne ośrodki i instytucje naukowe znalezienie odpowiedniego miejsca na przedstawienie swoich zainteresowań oraz swojej działalności naukowej, a także zapoznanie się z postępami prac innych.

Proponowane panele tematyczne:

 1. Znaczenie pieniądze we współczesnej gospodarce.
 2. Ekonomia wolnorynkowa i inne nurty ekonomiczne.
 3. Rynek kapitałowy, pieniężny i walutowy – główne kierunki rozwoju.
 4. Handel i finanse w zglobalizowanym świecie.
 5. Polityka pieniężna i budżetowa w kontekście kryzysu gospodarczego i społecznego.
 6. Finanse i zarządzanie usługami społecznymi.
 7. Pieniądz – kapitał – praca.
 8. Społeczne funkcje użyteczności pieniądza.
 9. Współczesne wyzwania polityki finansowej.
 10. Korporacje a małe przedsiębiorstwa – możliwości współdziałania.
 11. Specyfika obrotu pieniądza w gospodarstwie domowym.
 12. Sektor finansów publicznych – innowacje i wizja rozwoju.
 13. Cyfryzacja usług bankowych i wirtualizacja usług finansowych.
 14. Między kredytem a oszczędzaniem.
 15. Ekonomia wykluczenia i nierówności społeczne.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 17 stycznia 2016 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.