facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Forum Nowej Gospodarki

23 i 24 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się II Forum Nowej Gospodarki. Wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem „Z nową energią ku przyszłości”. Podczas spotkania poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne, lokalne inteligentne sieci energetyczne, budynki aktywne/inteligentne, robotyka, inżynieria materiałowa, nowe technologie materiałowe medycyny, implanty, protezy inteligentne, biopomiary i biomechanika.

W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas Forum odbędzie się dyskusja panelowa pt. „Polska Południowa – centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym”. Jej uczestnicy – przedstawiciele administracji, naukowcy i przedsiębiorcy z województwa śląskiego i małopolskiego – zastanowią się nad kierunkami działania u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Na tej podstawie powstaną rekomendacje dla władz państwowych.

Forum będzie okazją dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej do poznania trendów tworzenia firm w branżach nowych technologii, być może również szansą na znalezienie kapitału oraz partnera technologicznego.

Łączna liczba uczestników II Forum sięgnie ok. 600 osób, w tym około 300 uczestników reprezentujących administrację samorządową, firmy z sektora IT, energetyki, inżynierii biomedycznej, banki i instytucje finansowe, naukę oraz około 300 młodych przedsiębiorców, studentów i absolwentów.

Forum jest miejscem dyskusji o technologii i innowacji w kontekście strategii EUROPA 2020. Ma umożliwić wymianę doświadczeń z zakresu nauki, biznesu oraz administracji. Obecna edycja skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych reprezentujących obszar energetyki, efektywności energetycznej i OZE, przedstawicieli nauk medycznych, samorządów województw śląskiego i małopolskiego, przedsiębiorstw z obszaru energetyki i OZE, ludzi młodych, zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej lub jej rozwojem.

Organizatorami wydarzenia są: marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, Krajowa Izba Gospodarcza, Euro InnoPark. Obsługę organizacyjną Forum sprawuje Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Organizatorzy proszą o elektroniczną rejestrację uczestników. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.forumng.pl

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.