facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Festiwal Kultury Ekologicznej "ZIELONO MI"

W dniach od 4 do 9 listopada odbędzie się II Festiwal Kultury Ekologicznej "ZIELONO MI". Festiwal jest organizowany już po raz drugi przez Kinoteatr "RIALTO" w Katowicach i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.

Festiwal "Zielono mi" adresowany jest do wszystkich, dla których los przyrody oraz człowieka jako jej części nie jest obojętny. Wśród prezentowanych filmów znajdują się wybitne i uznane dzieła, które rozwijają wrażliwość na otaczającą rzeczywistość, wprowadzają nas w świat piękna natury i odwołują się do takich wartości jak szacunek dla innych istot, etyczna odpowiedzialność za nasz świat, a także zachwyt nad cudem życia.

Celem Festiwalu jest stworzenie okazji do rozmowy i refleksji na temat współczesnego świata, jego różnorodnych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. W programie Festiwalu znajdują się także: wykład popularno-naukowy, poczęstunek wegetariański, warsztat jogi, pokaz videoklipów i spotów reklamowych obejmujących problematykę ekologiczną, a także koncerty muzyczne, w tym występ zespołu Psio Crew..

Szczegółowy program Festiwalu

 Plakat festiwalowy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.