facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Logo Kongresu

Od 24 do 27 września 2012 r. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano 50 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na 3500. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu są: nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic, innowacje dla MSP oraz samorząd gospodarczy i terytorialny a biznes.

Głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli, które odbywać się będą m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu.

W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie uczestniczył JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. 24 września o godz. 12.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach rozpocznie się inauguracja Kongresu. Następnie od godz. 13.00 odbędzie się panel pt. „Współpraca nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki”, w którym udział wezmą JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

25 września od godz. 14.30 do 16.30 JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś będzie uczestniczył w roli eksperta w Okrągłym Stole Forum Młodych RIG w Katowicach.

Patronat honorowy nad II Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będą Targi Produktów i Usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongresmsp.eu.


Logo Kongresu

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.