facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II etap Konkursu wiedzy o Chorwacji

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Konkurs wiedzy o Chorwacji, którego celem ma być pogłębianie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji, został zorganizowany z okazji 25-lecia pobytu św. Jana Pawła II w Chorwacji. Drugi etap konkursu zaplanowano na 25 kwietnia 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu.

Konkurs, do którego zgłosiło się 97 szkół z województwa śląskiego, składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie pięcioosobowe zespoły uczniów (pod kierunkiem nauczyciela) wysłały do oceny prezentacje multimedialne o Chorwacji, które dotyczyć mogły następujących tematów:

  • przyroda i geografia Chorwacji,
  • historia, zabytki i tradycje,
  • Chorwacja dzisiaj.

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwanaście najlepszych zespołów uczniów.

Organizatorem konkursu jest Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodą w konkursie dla najlepszego zespołu jest czterodniowy wyjazd edukacyjny do Chorwacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.