facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II edycja Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej

24 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (przy ul. Medyków 14) odbędzie się II edycja Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. Celem tegorocznego spotkania jest zaprezentowanie stanowisk i wymiana poglądów reprezentantów świata medycyny i prawa między innymi w zakresie opiniowania w sprawach błędów medycznych, etyki w zawodzie lekarza i adwokata, a także transplantologii oraz problematyki z zakresu różnicowania płci z punktu widzenia lekarza i prawnika oraz finansowania świadczeń medycznych. Do udziału w konferencji zaproszono między innymi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandrę Skowronek, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Ewę Momot.

W konferencji udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Piotr Kruszyński, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert specjalizujący się w postępowaniu karnym.

Dla chętnych uczestników konferencji w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku, z podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz z symulacji medycznej. Zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, która między innymi realizuje pełnoprofilową działalność usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

Przed rozpoczęciem obrad, 24 kwietnia o godz. 10.40 w auli im. prof. dr. hab. Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katowice-Ligota, ul. Medyków 18) odbędzie się konferencja prasowa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.