facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II edycja „Bieg(z)Usiem pod Egidą”

W sobotę 10 października 2015 r. w Parku Śląskim odbędzie się druga edycja wydarzenia „Bieg(z)Usiem pod Egidą” – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego i partnerów. To symboliczny bieg na dystansie 4,7 km zorganizowany z okazji 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Trasa będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i amatorów nordic walkingu. Start biegu zaplanowany został na godz. 11.00 przy hali „Kapelusz”. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową i uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 złotych. Osoby niepełnosprawne i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są zwolnieni z opłaty. W Biurze Biegu, które czynne będzie w dniu imprezy w godz. od 9.00 do 10.30, przeprowadzona będzie weryfikacja uczestników na podstawie dokumentów tożsamości. Tam też zawodnicy odbierać będą numery startowe. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.

Zwycięzcy biegu zostaną wyłonieni na podstawie elektronicznego pomiaru czasu w dziewięciu kategoriach:

  • indywidualna mężczyzn w wieku 18−35 lat;
  • indywidualna mężczyzn w wieku 35−50 lat;
  • indywidualna mężczyzn powyżej 50 roku życia;
  • indywidualna kobiet w wieku 18−35 lat;
  • indywidualna kobiet w wieku 35−50 lat;
  • indywidualna kobiet powyżej 50 roku życia;
  • osoby niepełnosprawne kategoria open;
  • indywidualna mężczyzn w kategorii nordic walking;
  • indywidualna kobiet w kategorii nordic walking.


Trzy pierwsze osoby w każdej kategorii zostaną nagrodzone. Wśród nagród znajdują się m.in: zaproszenia na kolację do Okonomiyaki YO!, Drzwi Zwanych Koniem, BackStage’u, Caffee Synergia, Pancake Heaven, Okiem i brzuchem, pizzerii Biesiadowo oraz bilety do Kinoteatru RialtoTeatru Rozrywki i Muzeum Śląskiego.

W wydarzeniu udział wezmą prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz zastępca kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem mgr Krystyna Fus.

Obsługę medyczną zapewnia Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. Teren ochrania agencja ERA.

Współorganizatorami biegu są: Park Śląski, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz RCKiK Katowice.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Chorzowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 359 19 75 oraz drogą elektroniczną – adres e-mail: bieg@us.edu.pl. Rejestracja zawodników będzie trwać do 9 października. W dniu imprezy w godz. od 9.00 do 10.30 prowadzone będą jeszcze zapisy w Biurze Biegu.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Lista nagród

Plakat


O Biegu napisali również:

„Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Bieg(z)Usiem pod Egidą w Parku Śląskim na 47. urodziny Uniwersytetu Śląskiego” (10.10.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.