facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ICT & Multimedia Event – nowoczesne rozwiązania dla medycyny

20 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ICT & Multimedia Event. Wydarzenie skierowane jest do podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego zainteresowanych zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań ICT w swojej działalności. Tematem przewodnim spotkania będzie zastosowanie technologii ICT w sektorze medycznym.

W spotkaniu udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

ICT & Multimedia Event stwarza warunki i zwiększa możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami i jednostkami B+R oraz samorządami lokalnymi. Inicjatywa stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju inteligentnej specjalizacji ICT, dyskusji oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

Podczas kolejnych spotkań prezentowane są innowacyjne rozwiązania oferowane przez śląskie przedsiębiorstwa i uczelnie w branży ICT i multimedialnej. Formuła spotkań wzorowana jest na doświadczeniach krajów – uczestnicy mogą zapoznać się ze sposobem zastosowania danego rozwiązania i zobaczyć je w strefie wystawienniczej.

Organizatorem wydarzenia jest HubClub  Śląski Klaster ICT i Multimediów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. i Fundacja Innovare.

 

logo

 

Program spotkania

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.ictme.pl.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.