facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ice2sea

ice2sea
Estimating the future contribution of continental ice to sea-level rise
Szacowanie wpływu zmian lodowców kontynentalnych na wzrost poziomu morza

 

Topnienie lodu kontynentalnego (lodowców, lądolodów, czap lodowych oraz lodowców szelfowych) uznawane jest obecnie za ważny czynnik odpowiadający za podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Najnowszy raport IPCC dowiódł, iż niewystarczające poznanie rozkładu lodu kontynentalnego oraz procesów nim rządzących prowadzi do dużych błędów w prognozowaniu wzrostu poziomu mórz w najbliższym stuleciu. Celem projektu ice2sea jest zjednoczenie europejskich i światowych partnerów m.in. do stworzenia precyzyjnych modeli wpływu zmian objętości lodu kontynentalnego na wzrost poziomu mórz w najbliższych 200 latach.

Strona internetowa projektu: http://www.ice2sea.eu/

Program: 7. Program Ramowy, podprogram Współpraca, Środowisko (w tym zmiany klimatu)

Nr kontraktu: 226375

Okres realizacji: 1.03.2009 - 31.12.2012

Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner

Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: Prof. zw. dr hab. Jacek Jania, Wydział Nauk o Ziemi

Koordynator projektu: British Antarctic Survey, Wielka Brytania

Skład konsorcjum projektowego:

 1. British Antarctic Survey, Wielka Brytania
 2. Alfred-Wegener-Institut für Polar und Meeresforschung, Niemcy
 3. CSC - Tieteellinen Laskenta Oy, Finlandia
 4. Danish Meteorological Institute, Dania
 5. DTU-Space, Danmarks Tekniske Universitet, Dania
 6. Geological Survey of Denmark and Greenland, Dania
 7. University of Iceland (Institute of Earth Sciences), Islandia
 8. Universiteit Utrecht, Holandia
 9. Centre National de la Recherche Scientifique, Francja
 10. UK Met Office – Hadley Centre, Wielka Brytania
 11. University of Oslo, Norwegia
 12. Université Libre de Bruxelles, Belgia
 13. Università degli Studi di Urbino, Włochy
 14. University of Bristol, Wielka Brytania
 15. University of Edinburgh, Wielka Brytania
 16. Vrije Universiteit Brussel, Belgia
 17. University of Copenhagen, Niels Bohr Institute, Dania
 18. University of Liège (Department of Geography), Belgia
 19. University of Zurich (Department of Geography), Szwajcaria
 20. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 21. Centro de Estudios Científicos, Chile
 22. Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Włochy
 23. Norwegian Polar Institute, Norwegia
 24. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Polska

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.