facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Warsztaty Hydrologiczne pt. „Monitoring poziomu, przepływu i jakości wody”

22 października 2011 r. w Goczałkowicach-Zdroju odbędzie się pierwsza edycja Warsztatów Hydrologicznych pt. „Monitoring poziomu, przepływu i jakości wody”. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas warsztatów omówione zostaną m.in. zagadnienia: charakterystyki Zbiornika Goczałkowickiego, podstawowych cech zlewni zbiornika, monitoringu parametrów fizycznych i chemicznych wody zbiornika, najnowszych rozwiązań technicznych w pomiarach poziomu, jakości i przepływu wód, nowoczesnych spektrofotometrów do analizy wody i ścieków technologią RFID.

Dodatkową atrakcją dla uczestników będzie rejs po zbiorniku i możliwość obserwacji praktycznego zastosowania omawianych urządzeń.

Współorganizatorami I Warsztatów Hydrologicznych są: Wydział Nauk o Ziemi UŚ oraz biuro projektu badawczego „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.