facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Śląska Konferencja Płodności

16 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się konferencja pod hasłem „Zdrowa mama, zdrowy tata. Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Markery płodności kobiet i mężczyzn”. Będzie to spotkanie o charakterze naukowo-szkoleniowym w całości poświęcone kobiecej i męskiej płodności. Przedsięwzięcie jest adresowane do lekarzy, położnych, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni, a także wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat diagnostyki niepłodności.

Z uwagi na znaczenie oraz skalę problemu podczas konferencji zostaną przedstawione badania naukowe obrazujące płodność mieszkańców Śląska, które zostały opracowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”. Specjaliści zajmujący się leczeniem niepłodności omówią także przyczyny zaburzeń płodności oraz metody diagnostyczne niepłodności.

Konferencja jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: „Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”, których inicjatorem jest Fundacja Gyncentrum. Celem kampanii była zmiana postrzegania niepłodności jako problemu, który dotyczyć może w równym stopniu kobiet i mężczyzn w każdym wieku, a także promocja wczesnej diagnostyki zaburzeń płodności oraz świadomego planowania rodziny.

Konferencję otworzy prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Śląski, Fundacja Gyncentrum oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.konferencjaplodnosci.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program


Na temat konferencji napisali również:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.