facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„I Otwarty Kongres FLOSS – nauka i otwartość”

27 kwietnia 2012 r. na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) odbędzie się „I Otwarty Kongres FLOSS – nauka i otwartość”. Wydarzenie będzie okazją do spotkania się ze środowiskiem akademickim oraz ludźmi działającymi na rynku informatycznym. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano oficjalne prelekcje, dyskusję panelową, a także spotkania i dyskusje kuluarowe.

Organizatorem Kongresu jest Polska Grupa Użytkowników Linuksa (PLUG) oraz Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej: www.kongresfloss.linux.org.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.