facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Reaktywacja klasyki w szkole”

FIL

Od 19 do 21 października 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Reaktywacja klasyki w szkole”. Tematem spotkania będą klasyczne teksty literatury polskiej XIX w.

Konferencja transmitowana będzie online.

Zamierzeniem organizatorów cyklu jest podjęcie przez badaczy różnych dyscyplin literaturoznawczych wspólnej refleksji nad aktualną relacją między akademicką nauką o literaturze, dydaktyką literatury i szkolną wiedzą o literaturze. Celem konferencji nie będzie jedynie opis obecnej sytuacji, ale przede wszystkim stworzenie propozycji i projektów odnowienia szkolnej lektury klasycznych tekstów literatury polskiej.

Podjęte zostaną następujące pytania i problemy:

  • czego dziś polonistyka szkolna oczekuje od uniwersytetu?;
  • akademickie literaturoznawstwo wobec szkolnego kształcenia literackiego (współpraca, obcość, protekcjonalność, lekceważenie…);
  • nowe języki i teorie humanistyki szansą na zmianę sytuacji szkolnej lektury i „reanimację” kanonu?;
  • szkolna i społeczna funkcja polskiej klasyki literackiej;
  • jakiego absolwenta szkolnej edukacji polonistycznej oczekują wydziały humanistyczne?;
  • czy szkoła potrzebuje jeszcze historii literatury?;
  • jakie jest miejsce interpretacji w czytaniu szkolnym?;nowe kompetencje młodych czytelników literatury;
  • propozycje nowych odczytań klasycznych tekstów w perspektywie szkolnej lektury.

Organizatorami cyklu „Reaktywacja klasyki w szkole” są jednostki Wydziału Filologicznego UŚ: Katedra Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Zakład Historii Literatury Poromantycznej.

Patronat honorowy nad spotkaniami objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Termin pierwszej konferencji pt. „Reaktywacja klasyki w szkole: XIX wiek +” zbiega się z Targami Książki w Katowicach, organizowanymi przez Uniwersytet Śląski i Expo Silesia.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31 maja 2011 r. na adres: konferencja.19plus@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.