facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”

Katowice
23.05.2017 - 23.05.2017

23 maja 2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, której organizatorami są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką.

Wydarzenie ma rozpocząć cykl spotkań, na których poddane dyskusji zostaną współczesne problemy związane z recepcją treści rozproszonych w środowisku cyfrowym.

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że dla współczesnego człowieka przestrzeń wirtualna jest równie istotna, realna, jak świat zbudowany z atomów, charakteryzujący się właściwościami fizycznymi. Dzięki sieci, praktycznie dostępnej dla wszystkich, jej użytkownicy mają dostęp do ogromnych zasobów informacji i mogą zaspokajać różne potrzeby: od edukacyjnych po potrzebę rozrywki. Efektywność pracy, poziom zadowolenia korzystających z zasobów internetowych, powstawanie wspólnot i grup wirtualnych w dużym stopniu zależy od organizacji treści w środowisku cyfrowym, od doboru form, gatunków wypowiedzi, wykorzystania odpowiedniego oprogramowania implikującego ostatecznie sposoby komunikacji.

Konferencja, która adresowana jest do szerokiego grona bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, ale również specjalistów reprezentujących inne dyscypliny naukowe, ma stać się punktem wyjścia do dyskusji nad różnymi aspektami organizowania, udostępniania, publikowania i odbioru tekstu w przestrzeni cyfrowej, przy czym pojęcia tekst nie ogranicza się tylko do komunikatu słownego. W centrum zainteresowań znajduje się także wizualizacja verbum, relacje między elementami obrazowymi a tekstowymi oraz percepcja wypowiedzi w środowisku wirtualnym.

Wśród proponowanych zagadnień znajdują się:

 • architektura przestrzeni cyfrowej,
 • projektowanie i tworzenie kolekcji cyfrowych (katalogów, repozytoriów, baz danych),
 • organizacja zawartości serwisów internetowych,
 • wizualizacja informacji,
 • zarządzanie informacją o zasobach cyfrowych,
 • społeczne aspekty cyberprzestrzeni,
 • społeczność wirtualna jako twórca i odbiorca treści cyfrowych,
 • tworzenie i rozpowszechnianie treści w mediach społecznościowych,
 • metodologia recepcji komunikatów sieciowych,
 • gatunki wypowiedzi sieciowych,
 • potrzeby, kategoryzacja i edukacja użytkowników przestrzeni wirtualnej,
 • aspekty prawne i etyczne organizowania i udostępniania zasobów cyfrowych.

Zgłszenia na konferencję będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: orwsc.ibin@gmail.com.

Ważne terminy:

1) do 15 stycznia 2017 r. – termin zgłoszenia referatu wraz z abstraktem,

2) do 31 stycznia 2017 r. – termin powiadomienia o przyjęciu referatu,

3) do 28 lutego 2017 r. – termin zgłoszenia udziału bez referatu,

4) do 15 marca 2017 r. – termin wniesienia opłaty (nr konta zostanie podany w późniejszym terminie).

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.