facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Etnologia bez granic”

16 kwietnia 2012 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się uroczysta inauguracja I Międzynarodowego Zjazdu Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Europy Środkowej „Etnologia bez granic”, w której uczestniczyć będzie m.in. prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Karolina Kania – studentka Uniwersytetu Śląskiego.

Inicjatywa, w której udział wezmą studenci etnologii z Czech, Polski, Słowacji i Węgier ma na celu m.in. zacieśnianie współpracy w ramach programów MOST i ERASMUS, wspieranie badań naukowych prowadzonych przez studentów oraz ukazanie perspektyw zawodowych przyszłym absolwentom etnologii.

W ramach wydarzenia zaplanowano m.in.: konferencje naukowe, prezentacje poszczególnych ośrodków dydaktycznych UŚ, wystawy, warsztaty przygotowane przez studentów UŚ, zabawy terenowe mające na celu poznanie Cieszyna, a także występ Międzywydziałowego Zespołu Folkowego Uniwersytetu Śląskiego „FolkUŚ”. Zjazd potrwa do 18 kwietnia 2012 r.

Studentów w działaniach wspiera prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ethnologywithoutborders.pl.

Harmonogram wydarzenia

Plan warsztatów

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.