facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra

Od 19 do 22 listopada 2015 r. na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbywać się będzie pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu im. prof. Józefa Świdra, którego pomysłodawcą jest Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”.

Celem festiwalu jest:

  • kultywowanie tradycji śpiewaczych, rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
  • promocja i upowszechnianie twórczości kompozytorskiej prof. Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim,
  • wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych,
  • popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów i epok,
  • promocja współczesnej literatury chóralnej,
  • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
  • konfrontacja badań naukowych i artystycznych.

 

W programie festiwalu zaplanowano między innymi: międzynarodową konferencję naukową pt. „Kreacje wykonawcze współczesnego rynku kultury”, warsztaty i seminarium dla dyrygentów, Konkurs Chóralny im. prof. Józefa Świdra, koncerty festiwalowe.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JE Arcybiskup dr Wiktor Skworc, starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura.

Konferencja prasowa dotycząca Festiwalu odbędzie się w poniedziałek 16 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice). Na pytania dziennikarzy odpowiadać będzie dr hab. Izabella Zielecka-Panek – dyrektor artystyczny Festiwalu.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu znajdują się na stronie: www.festiwalswider.us.edu.pl.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.