facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”

Zdjęcie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

18 listopada 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”, organizowana przez Zakład Teorii Wychowania UŚ. Celem konferencji jest próba uchwycenia wszelkich znaczeń refleksyjności dla pedagogicznego działania, a także poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania, jak: czy i na ile refleksyjność jest obecna w postawach współczesnych pedagogów, rodziców, nauczycieli, w jaki sposób pogłębiać refleksyjność wychowawców, czy refleksyjność jest cechą współczesnych instytucji wychowujących oraz czy dzisiejsze instytucje wychowujące uczą refleksyjności.

W ramach obrad konferencyjnych planowana jest również dyskusja z możliwością dzielenia się refleksją badawczą. Zakres tematyczny dyskusji obejmował będzie następujące zagadnienia:

  • refleksyjność jako kategoria pedagogiczna,
  • refleksyjność versus bezrefleksyjność w wychowaniu,
  • refleksyjność jako zaprzeczenie rutynie, wzorom i schematom,
  • refleksyjna praktyka wychowawcza,
  • refleksyjność a postawy rodzicielskie,
  • refleksyjność a instytucjonalność.
     

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Ewa Szadzińska oraz kierownik Zakładu Teorii Wychowania dr hab.prof UŚ Ewa Wysocka.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy nadsyłać do 25 października 2016 roku na adres e-mail: konferencjawychowanie@us.edu.pl

Artykuły do publikacji, które złożą się na recenzowaną monografię, należy przesyłać do 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.refleksyjnewychowanie.us.edu.pl.  

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.