facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

27 maja 2010 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Seminarium będzie okazją do podzielenia się wynikami badań nad stanem wiedzy w tej dziedzinie. 

Problematyka konferencji obejmować następujące zagadnienia:

  • specyfika pracy z uczniem zdolnym (formy, metody pracy, rozwiązana dydaktyczne),
  • specyfika pracy z uczniem z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi (formy, metody pracy, rozwiązana dydaktyczne),
  • diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (techniki badawcze, rezultaty badań, konkluzje dydaktyczne).
  • prognozowanie zmian w kształceniu (zwłaszcza językowym) dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organizatorem międzynarodowego seminarium jest Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, działające przy Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja objęta została opieką naukową dr Danuty Krzyżyk, pracownika Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego UŚ, członka Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego.

Studenci, doktoranci, nauczyciele oraz młodsi pracownicy naukowi zainteresowani czynnym uczestnictwem w sesjach referatowych powinni przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym streszczenia referatów na adres e-mail: konferencja.bakalarz@wp.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 kwietnia 2010 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy
Więcej informacji na temat konferencji

Komitet organizacyjny I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”:

  • sekretarz konferencji – mgr Marta Kubarek;
  • organizator – Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, opiekun: mgr Anna Guzy;
  • opiekun naukowy konferencji – dr Danuta Krzyżyk

 

Program konferencji .

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.