facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”

20 kwietnia 2013 r. w Katowicach rozpocznie się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna organizowana z inicjatywy Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Sesje będą się odbywać w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Podczas pierwszego dnia konferencji zostaną omówione problemy dotyczące dwujęzyczności, zaburzeń mowy zwłaszcza u małych dzieci, a także przyszłości logopedii. W drugim dniu wydarzenia odbędą się szkolenia z zakresu m.in. komunikacji z niepełnosprawnymi, z uwzględnieniem osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz pomocy dzieciom wielojęzycznym w rozwoju językowym.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zatytułowanego: konferencja 20.04.2013, imię i nazwisko uczestnika) na adres e-mail: konferencja.logopedyczna@gmail.com. Zgłoszenia przyjmowane są również pod numerami telefonów: 32 359 21 74 oraz 32 359 21 75.

Konferencja zakończy się 21 kwietnia. Szczegółowe informacje wraz z formularzami rejestracyjnymi dostępne są na stronie internetowej: www.cittrfus.pl.

Więcej…
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.