facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

12 maja 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, której organizatorem jest Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji będzie interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie z perspektywy wyzwań stawianych zarówno przed jednostkami, jak również zbiorowościami oraz instytucjami. Wśród poruszanych tematów znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • kształt i funkcjonowanie współczesnej rodziny,
  • społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania człowieka,
  • cienie i blaski życia osób starszych we współczesnym świecie,
  • osoby niepełnosprawne w społeczeństwie,
  • problematyka funkcjonowania jednostek niedostosowanych społecznie,
  • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zdrowie jako wartość w dobie przemian,
  • media – szansa czy zagrożenie dla współczesnego człowieka?  

 

Termin nadsyłania abstraktów upływa 7 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.czlowiek2017@poczta.onet.pl.  

Szczegółowe informacje (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.