facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

HYPOCAVE

 

HYPOCAVE 

Hypogene Cave Morphology – Europe/Australia Comparison
Morfologia jaskiń hypogenicznych – studia porównawcze Europa/Australia

 

Projekt dotyczy wymiany naukowców z instytucji europejskich (Uniwersytet Śląski w Polsce i Instytut Badań Krasu Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki w Słowenii) z naukowcami z Australii (Uniwersytet w Sydney). Podstawowym celem jest rozszerzenie i umocnienie współpracy między tymi instytucjami i wykorzystanie potencjału wszystkich trzech partnerów do rozwiązania jednego z najbardziej interesujących współcześnie zagadnień w naukach o jaskiniach i krasie – roli procesów hypogenicznych w ewolucji jaskiń. Zaplanowana wymiana pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie wiedzy poszczególnych badaczy oraz potencjału laboratoryjnego wszystkich instytucji partnerskich.

 

Program: 7. Program Ramowy, podprogram Ludzie, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Nr kontraktu: 247616

Okres realizacji: 1.05.2010-30.04.2013

Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: koordynator

Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr Andrzej Tyc, Wydział Nauk o Ziemi

Partnerzy projektu:

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska;
  2. Slovene Academy of Science and Arts – Karst Research Institute, Postojna, Słowenia;
  3. University of Sydney, Australia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.