facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Homo naturalis – refleksje na kanwie pojęcia” - wykład

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład z serii FORUM NATURA’16 „Homo naturalis – refleksje na kanwie pojęcia” organizowany w ramach XVIII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Mirek z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 października o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.
 

Wykłady z serii FORUM NATURA’16 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (http://www.wfosigw.katowice.pl/)

Harmonogram cyklicznych wykładów CSCS

O wykładzie:

„Jestem człowiek. De domo: homo” – tak brzmi chyba najkrótsza na świecie introdukcja ludzkiej istoty z wiersza Jonasza Kofty.

Człowiek – to brzmi dumnie. Homo sum. Niewiele więcej pojęć w historii ludzkości doczekało się tylu analiz, słów, gry słów, znaków zapytania, wizji artystycznych, definicji, metafor. Podobnie, jak pojęcie bytu, Wszechświata, Boga, pojęć jednako nieodgadnionych, co mających kluczowe znaczenie dla uporządkowania rzeczywistości zarówno abstrakcyjnej jak i realnej. Pojęcie będące jednocześnie podmiotem i przedmiotem rozważań. Niezwykle pojemne i ogromnie przydatne w opisie człowieka na przestrzeni dziejów świata i ludzkości i cywilizacji. Mieści w sobie dumę z wielkości i znaczenia wśród istot żywych od chwili wyewoluowania, mieści jednocześnie gorycz z maleńkości wobec sił przyrody. Opisuje ludzką dolę i tułaczkę na Ziemi: Homo viator. Przytacza motywy ludzkich działań, charakteryzuje to, co jest motorem ludzkiego postępowania: poszukiwanie rozrywki i zabawy, jak Homo ludens, potrzebę racjonalnego działania: Homo oeconomicus. Umieszcza tę ludzką istotę w historii społeczeństw: Homo sovieticus. Wszystko po to, aby znaleźć jej miejsce.

Homo naturalis. Kto wie, czy nie najlepiej ze wszystkich ‘homo’ umieszczony na naszej planecie. Będący elementem, ogniwem jej mechanizmu. Świadomy tego, lub uświadamiający sobie jeszcze, że jego obecność na Ziemi pozostawia w niej ślad na dziś i na przyszłość. Stan zastany przez nas tu i teraz nie jest stały i niezmienny. Rozwijamy się my, ludzie, i rozwija się Ziemia, coraz bardziej pod nasze ludzkie dyktando. Homo naturalis powinien jednak dyktować mądrze. Tak, aby kolejne pokolenia mogły czytać te słowa bez wstydu za przodków. Bez poczucia goryczy ze zmarnowanych dóbr, ale z dumą człowieka rozumnego, Homo sapiens, który w harmonii z przyrodą ożywioną i nieożywioną może kiedyś rozwiąże odwieczny dylemat:

„Jestem człowiek
De domo homo
Jaki ja właściwie jestem
Nie wiadomo…
 

opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

O wykładowcy:

prof. dr hab. Zbigniew Mirek – Dyrektor Instytutu Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie. Zajmuje się w antropogenicznymi przemianami szaty roślinnej, systematyką i geografią roślin naczyniowych. Jest przewodniczącym Komitetu Botaniki i Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich m.in.: „Parki narodowe Polski”, „Flora Polski. Atlas roślin chronionych” oraz „Kwiaty Tatr”. Laureat tytułu Dobrodziej Przyrody 2006 przyznanego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot za działania na rzecz ochrony Tatr.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.