facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GISday na Uniwersytecie Śląskim

W poniedziałek 17 listopada 2014 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, już po raz piąty, obchodzone będzie światowe święto użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej GISday. W programie przewidziana jest część referatowa, a także warsztaty GIS i pokazy sprzętu. Podczas warsztatów uczniowie i studenci poznają programy do obróbki i wizualizacji danych przestrzennych (cyfrowe modele terenu), a także zasady i zalety geocachingu. Przedstawione zostaną najnowsze techniki pozyskiwania i przetwarzania danych m.in.: LIDAR (lotniczy skaning laserowy), wykorzystanie dronów i samochodów do zbierania danych w terenie (panoramiczne filmy street view). Ponadto na zajęciach „Field Papers” zbierane będą informacje przestrzenne za pomocą metody, która nie wymaga użycia systemu GPS. Dane zbierane będą jedynie za pomocą kartki i ołówka, a następnie przetworzone do postaci cyfrowej.

Podczas sesji referatowej przedstawiciele zaproszonych firm i instytucji przedstawią: metody pozyskiwania danych dla potrzeb tworzenia danych cyfrowych, analizy przyrodnicze, sposoby redakcji kartograficznej oraz prezentacji informacji przestrzennej w geoportalu i smartfonie. W przerwie konferencji odbędzie się sesja posterowa studentów specjalności geograficzne systemy informacyjne.

Dodatkowo studenci planują wykonanie jednego z największych billboardów w Polsce, oklejając osiemnastopiętrowy budynek Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorem wydarzenia są pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ i członkowie Studenckiego Koła Naukowego GIS przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem objęła firma Esri Polska oraz redakcja miesięcznika „Geodeta” i portalu „Geoforum.pl”.

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na stronie: http://gisday.us.edu.pl.

plakat

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.