facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala wręczenia nagród „Zielone czeki”

W piątek 22 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbędzie się uroczystość wręczenia „Zielonych czeków” – nagród przyznawanych corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Laureatów wyłania kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. „Zielone czeki” przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • innowacje i technologie,
  • programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
  • prace naukowo-badawcze,
  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • publicystyka ekologiczna,
  • działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.