facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

logo Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

12 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki UŚ w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie rozpocznie się gala wręczenia nagród laureatom 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej 2018, która została połączona z sympozjum poświęconemu kryształom. Celem konkursu jest: szerzenie wiedzy na temat hodowli kryształów, wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów, zapoznanie z rolą, jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji oraz naukach o żywności, ekologii, technologii i w sztuce, a także popularyzacja nauk przyrodniczych.

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wyhodowanie pod kontrolą nauczyciela fizyki, chemii lub biologii kryształów dowolnie wybranych związków, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Przebieg otrzymywania kryształu powinien być udokumentowany chronologicznie, w postaci zdjęć, filmów lub opisów.

Patronem konkursu jest prof. Jan Czochralski – światowej sławy polski uczony, wybitny wynalazca, metalurg, krystalograf, chemik jest uznany na świecie za prekursora rozwoju elektroniki. W 1916 roku prof. Jan Czochralski odkrył metodę otrzymywania monokryształów, znaną dzisiaj jako metoda Czochralskiego, która umożliwia nie tylko masową produkcję monokryształów krzemu i innych półprzewodników, ale również materiałów tlenkowych i fluorków szeroko stosownych w elektronice użytkowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Instytutu Fizyki UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.