facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala „Śląskie Asy” 2019

zdjęcie zbiorowe uczniów

Podczas tegorocznej gali „Śląskie Asy” ponad 40 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zostanie uhonorowanych listami gratulacyjnymi JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz upominkami. W wydarzeniu weźmie udział również prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wyróżnione zostaną również szkoły, które mogą poszczycić się największą liczbą uczniów z wybitnymi osiągnięciami. Uroczystość odbędzie się 18 września 2019 roku w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Tegoroczną edycję wydarzenia uświetni wykład pt. „Od tonu do muzyki”, połączony z eksperymentami i doświadczeniami fizycznymi. Naukowcy z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ dr Aneta Szczygielska-Łaciak oraz dr Marcin Łaciak zaprezentują, w jaki sposób powstaje fala akustyczna. Ponadto po uroczystej gali osoby zainteresowane będą mogły zwiedzić Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Gala "Śląskie Asy" 2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.