facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala „Śląskich Asów”

W czwartek 18 czerwca 2015 r. o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się kolejna edycja „Śląskich Asów”. Podczas uroczystości najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, zostaną uhonorowani listem gratulacyjnym JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W ceremonii uczestniczyć będą wybitni eksperci Uniwersytetu Śląskiego, którzy w kilku słowach opowiedzą o dziedzinach nauki, którymi pasjonuje się zebrana na gali młodzież. Ponadto zostaną wyróżnione te szkoły, które mogą poszczycić się największą liczbą zgłoszonych laureatów i finalistów.

W uroczystości udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas gali dr Grzegorz Odoj z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ wygłosi wykład pt. „Konsumuję, więc jestem, czyli rzecz o społeczeństwie masowej konsumpcji”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.