facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala „Śląskich Asów”

3 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejna edycja „Śląskich Asów”. Podczas uroczystości najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, zostaną uhonorowani listem gratulacyjnym JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz upominkami UŚ.

W tegorocznej edycji „Śląskich Asów” udział wezmą wybitni eksperci Uniwersytetu Śląskiego, którzy w kilku słowach opowiedzą o dziedzinach nauki, zgodnych z zainteresowaniami zebranej podczas uroczystości młodzieży. Ponadto wyróżnione zostaną szkoły, które szczycą się największą liczbą uczniów z wybitnymi osiągnięciami. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni zespół Cookie Time.

W uroczystości udział wezmą JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek oraz  prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.