facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala rozdania nagród jubileuszowej edycji konkursu „Marka – Śląskie”

6 września 2014 r. o godz. 18.00 w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbędzie się gala rozdania nagród jubileuszowej piątej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. W uroczystości udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

W tegorocznej edycji konkursu nominację w kategorii media uzyskały media akademickie Uniwersytetu Śląskiego – „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, Studenckie Studio Radiowe „Egida”, magazyn „Suplement”, serwis Więc Jestem!, Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego.

Idea przyznawania nagrody „Marka – Śląskie” narodziła się z chęci promowania regionu śląskiego, a tym samym zwiększenia jego atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej, naukowej i politycznej w Polsce i Europie. Silna i rozpoznawalna marka jest wyznacznikiem reputacji i w świadomości odbiorców istnieje jako symbol doskonałości i perfekcji. Statuetki przyznawane są w następujących kategoriach:

 • gospodarka,
 • nauka,
 • kultura,
 • sport, turystyka i rekreacja,
 • produkt,
 • usługa,
 • zdrowie,
 • organizacje pozarządowe,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • dziedzictwo kulturowe regionu,
 • media.


Każdego roku Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową „Osobowość Roku".

W programie uroczystości znajdzie się również m.in.: wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, nadanie tytułu Honorowego Członka RIPH, wręczenie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej.

Uroczystość stanowić będzie jubileusz 5-lecia konkursu „Marka – Śląskie”, 20-lecia gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz 155-lecia tradycji samorządu gospodarczego w Gliwicach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: www.slaskie.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.