facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

17 kwietnia 2015 r. o godz. 11.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zorganizowanych dla uczniów gimnazjów z województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015. Laureaci konkursów oraz dyrektorzy szkół otrzymają listy gratulacyjne JM Rektora UŚ. W gali uczestniczyć będą śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz.

W programie wydarzenia znajduje się m.in. wykład pt. „Sfery świata”, który wygłosi dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii Fizycznej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.