facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

27 marca 2015 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbędzie się gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zorganizowanych dla szkół podstawowych z województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015. Laureaci konkursów oraz dyrektorzy szkół otrzymają listy gratulacyjne JM Rektora UŚ. W gali uczestniczyć będą prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak.

W programie wydarzenia znajduje się m.in. wykład pt. „Tajemnica człowieka z lodowca”, który wygłosi dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii Fizycznej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.