facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala finałowa konkursu na Praktykodawcę Roku 2015 w województwie śląskim

20 listopada 2015 r. o godz. 18.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się uroczysta gala finałowa, podczas której zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu na Praktykodawcę Roku 2015 w województwie śląskim. W gali udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Jest to druga edycja konkursu organizowanego przez Fundację Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego „Paideia” przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Karier UŚ. Patronami honorowymi są Wojewoda Śląski oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs ma na celu wyłonienie firm, które w województwie śląskim oferują studentom najciekawsze praktyki i dokładają starań, aby praktykanci zdobywali cenną wiedzę i umiejętności.

W 2014 roku zwycięzcą została firma Future Processing.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.