facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala finałowa Konkursu na Najlepszego Praktykodawcę w województwie śląskim 2014

Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA jest organizatorem Konkursu na Najlepszego Praktykodawcę w województwie śląskim 2014. Do konkursu można było zgłaszać regionalne firmy, które wypracowały godne naśladowania standardy organizacji praktyk. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 28 listopada 2014 roku o godz. 19.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W gali udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. Patronat honorowy sprawują: Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.