facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - szkolenie

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą zapraszają na szkolenie pt. Finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

 Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2008 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 12.00 w budynku Rektoratu w Katowicach, ul. Bankowa 12, sala 29.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy jest inicjatywą w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, mającą na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi w Polsce i państwach darczyńcach (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć, wspiranie mobilności studentów i pracowników, a także rozwój oferty dydaktycznej i poprawę sprawności organizacyjnej polskich uczelni, w szczególności poprzez rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów i rozwój programów studiów w języku angielskim jako języku wykładowym.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2008 r.

Rolę operatora Programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Harmonogram, Karta zgłoszenia

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.