facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Frankofonia 2015

25 marca 2015 roku w godz. 12.00–14.00  w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbędą się główne obchody Światowego Dnia Frankofonii w Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W programie wydarzenia znajdą się między innymi:

  • inauguracja z udziałem władz Wydziału Filologicznego, przedstawicieli ambasad krajów frankofońskich i zaproszonych gości,
  • informacje na temat różnych form współpracy Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ ze środowiskiem,
  • prezentacje absolwentów Instytutu dotyczące ich pracy zawodowej, w której posługują się na co dzień językiem francuskim,
  • koncert piosenki frankofońskiej w wykonaniu Doroty Zygadło, Iwony Sapety i Julii Adamek – studentek II roku specjalności język francuski,
  • multimedialny konkurs znajomości obyczajów i zachowań w krajach frankofońskich.


W obchodach uczestniczyć będą licealiści i gimnazjaliści z regionu wraz z opiekunami. Obchody Święta Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki rozpisane zostały na kilka wydarzeń obejmujących, poza główną uroczystością przypadającą 25 marca, prelekcje, spotkania, wernisaż, warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Francuski kluczem do kariery”.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
UŚ. Patronat nad obchodami objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.