facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„F(oto)historia” w ramach projektu „Wyższy Poziom”

4 sierpnia 2015 r. w godz. od 17.00 do 19.00 w Galerii Katowickiej odbędzie się spotkanie ze słowem i fotografią organizowane przez Fundację dla Filmu i Fotografii. Wydarzenie pt. „F(oto)historia” jest częścią projektu „Wyższy Poziom”, organizowanego przez Galerię Katowicką wraz z partnerami: organizacjami i instytucjami kultury, sztuki oraz ośrodkami nauki.

Spotkanie będzie okazją do opowiedzenia ciekawej historii (wymyślonej lub autentycznej), w zamian uczestnicy otrzymają zdjęcie (polaroid). Ze sfotografowanych i cyfrowo zarchiwizowanych polaroidów Fundacja dla Filmu i Fotografii utworzy internetową galerię zdjęć osób, które opowiadały anegdoty.

Organizatorem spotkania jest Fundacja dla Filmu i Fotografii, w której skład wchodzą dr Natalia Gruenpeter oraz mgr Anna Adamkiewicz absolwentki kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ oraz dr Justyna Budzik, pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Filmie na Wydziale Filologicznym UŚ.

Projekt „Wyższy Poziom” ma na celu rozbudzanie zainteresowań oraz zwiększanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej mieszkańców Katowic oraz innych miast regionu. Uniwersytet Śląski jako uczelnia otwarta na promowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych podjął współpracę z Galerią Katowicką w tworzeniu tego projektu. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Wyższy Poziom” uczelnia organizuje cykl spotkań, wystaw, pokazów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Spotkania odbywają się we wtorki, od jesieni program zostanie rozszerzony o nowe wydarzenia.

Plakat promujący wydarzenie w ramach projektu Wyższy Poziom

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.